Kirvis 1,25 kg.

Plastikinis kotas

Kaina: 12,00 €